کیان کوچولو نفس من و باباشه

شباهت

1395/2/17 2:36
854 بازدید
اشتراک گذاری

 پسر گلم من فکر میکنم که تو جوجوی نازم قراره که شکل بابا جونت بشی چون عکس هایی که از

کوچولویی بابایی داریم و اون شکلی که من توی سونو گرافی ازت دیدم خیلی شبیه هم هستن... البته

این فقط یه حدسه ، چون اون روز خود خانوم دکتر هم همینو گفت ، اگر هم اینجوری بشه خیلی هم خوبه

چون من اینقدر بابا وحیدتو دوست دارم که اگه تو هم خیلی شبیهش بشی بازم بیشتر عاشقش میشم.

 

            

 

              

پسندها (3)

نظرات (0)